Marinos, Niš

Spisak licenciranih igrača

EBR Ime Godište
0705500186 Šikman Dragoljub 1987
0713403014 Milošević Milan 1989
0869004007 Mitić Nemanja 1993
0855808003 Tasić Lazar 1997
0813509023 Đorđević Petar 1998
0506812003 Živković Đorđe 1998
0506308006 Brojčin Marko 1999
0800308013 Nedeljković Stefan 2000
0771312005 Pešić Uroš 2000
0869011011 Antunović Petar 2001
0855812002 Jovanović Jovan 2002
0500114006 Simić Vasilije 2003
0702814038 Denić Danilo 2004
0702415007 Konatarević Vukašin 2004
0825617010 Savić Aleksa 2004
0734615038 Drašković Andrija 2005
0724714020 Đorđević Vojislav 2005
0750316019 Milković Ognjen 2005
0750317027 Konatarević Dimitrije 2006
0703719006 Mitić Janko 2006
0703722001 Petrović Ognjen 2006
0705716026 Tomić Dimitrije 2006

Spisak licenciranih trenera i pratioca

Ime Funkcija Licenca
Damjanović Ljubiša Trener 7085
Lepojević Gojko Služb. Predstavnik
Dimitrijević Miloš Pratilac
Aritonović Vladica Pratilac
Milojević Zoran Lekar Lekar