Topličanin, Prokuplje

Spisak licenciranih igrača

EBR Ime Godište
0813597035 Bjeletić Vladimir 1986
0705598006 Živanović Miša 1986
0813500139 Milenković Uroš 1990
0701607006 Đorđević Dušan 1993
0800508007 Ivanović Milovan 1997
0800505033 Miljković Petar 1997
0800507004 Orbović Jovan 1997
0750312012 Petrović Sava 1997
0800506006 Petrović Đorđe 1997
0800505007 Rančić Veljko 1997
0800610001 Arsić Aleksandar 1998
0750309052 Milojković Ilija 1999
0750410016 Mladenović Aleksandar 1999
0813509005 Krivokapić Nikola 2000
0800513004 Bojović Dušan 2003
0813511013 Ivanović Milan 2003
0800513007 Budić Dimitrije 2005
0801516050 Milosavljević Pavle 2005
0801514030 Nikolić Nikola 2006
0800518001 Radenković Veselin 2006

Spisak licenciranih trenera i pratioca

Ime Funkcija Licenca
Milenković Uroš Trener 8075
Petrović Boban Služb. Predstavnik 8012
Milenković Zoran Služb. Predstavnik 7077
Lukić Zoran Služb. Predstavnik
Aranđelović Vladan Pratilac
Miladinović Ivan Lekar Fiziote
Stojičić Žarko Lekar Lekar