Jablanica, Medveđa

Spisak licenciranih igrača

EBR Ime Godište
0837798019 Mukanović Sanel 1983
0825800043 Bubalo Danilo 1987
0825801058 Zaimi Ferid 1987
0825805005 Nikolić Mladen 1992
0825815007 Zdravković Nikola 1997
0825815008 Perović Milan 2000
0825815006 Babić Aleksa 2001
0800311038 Stanković Nikola 2001
0800310020 Đorđević Lazar 2002
0845811003 Stefanović Goran 2002
0825820006 Simić Uroš 2005
0825820012 Radojević Savo 2006
0825820002 Vuksanović Andrija 2006
0825822003 Ademović Bogdan 2007
0825820010 Petrović Stefan 2007
0825820004 Simić Lazar 2007
0825818001 Miletić Relja 2008

Spisak licenciranih trenera i pratioca

Ime Funkcija Licenca
Miletić Dragan Trener 8051
Vuković Nenad Služb. Predstavnik
Mićović Vladimir Pratilac
Mladenović Dejan Pratilac Ekonom
Knežević Dragiša Pratilac
Anđelković Dragan Lekar Lekar